Opublikowane na CRDB (https://www.crdb.pl/)

Radiobiologia komórkowa

Podstawowym celem badań w dziedzinie radiobiologii, szczególnie radiotoksykologii i radiobiologii komórkowej, jest lepsze zrozumienie podstaw oporności komórek ssaków na promieniowanie jonizujące i stres oksydacyjny, ze szczególnym naciskiem na wyjaśnienie roli mechanizmów naprawy DNA i ich związków z sygnalizacją komórkową i strukturą chromatyny w radiooporności indywidualnej i niestabilności genetycznej, w celu stworzenia racjonalnych podstaw radioterapii onkologicznej i ochrony radiologicznej.

Istotnym kierunkiem badawczym są również badania nad nowymi radiofarmaceutykami i lekami nowej generacji, które odgrywają coraz większą rolę w nowoczesnej diagnostyce oraz klinicznej radioterapii. Prace badawcze obejmują opracowanie nowych radiofarmaceutyków receptorowych do diagnozowania nowotworów, które umożliwią ich rozpoznanie i leczenie we wczesnym stadium rozwoju, m.in. do diagnozy i terapii nowotworów piersi, glejaka mózgu, do oceny stanu fizjologicznego wątroby i jelit oraz do celowanej terapii raka gruczołu krokowego.

Zadania wykonywane w ramach tego kierunku badań obejmują:

- poszukiwanie nowych wysokoprzepustowych metod dozymetrycznych. W ramach zadania prowadzone sa badania nad możliwościami wykorzystania zmian proteomu i/lub epigenomu w dozymetrii biologicznej.

- poznanie molekularnych i komórkowych czynników modulujących odpowiedź komórek na działanie ciężkich jonów. W ramach zadania prowadzone są badania nad molekularnymi, epigenetycznymi i komórkowymi mechanizmami odpowiedzi komórek na ciężkie jony.

- badania wpływu promieniowania o różnych wartościach LPE na modyfikację epigenomu. 

- poszukiwanie nowych molekularnych markerów promieniowrażliwości.


- opracowanie nowych nanofarmaceutyków 3-generacji – „sprytne nanofarmaceutyki”.

- opracowanie oraz badania in vitro i in vivo nanozeolitów wiążących radioizotopy dla celowanych terapii nowotworowych

- badania nanocząstek metalicznych jako nowych związków wspomagających radioterapię, fototerapię i terapię termiczną.
Adres źródła: https://www.crdb.pl/radiobiologia-komorkowa