Opublikowane na CRDB (https://www.crdb.pl/)

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wykorzystaniem w swoich badaniach:

- mikroskopii konfokalnej,

- cytometrii przepływowej wraz z sortowaniem komórek,

- testu kometowego do analizy uszkodzeń DNA,

- testu mikrojądrowego do analizy uszkodzeń chromosomów,
- testu aberracji chromosomowych in vitro i in vivo,

- oceny wielkości nanocząstek NTA (Nanoparticle Tracking Analysis).

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zakresu badań, ceny i złożenia zlecenia wykonania badań prosimy o kontakt telefoniczny (22-504-1281 lub 22-504-1118) lub przesłanie zapytania mailem na adres m.kruszewski@ichtj.waw.pl lub a.lankoff@ichtj.waw.pl

 

Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej posiada mikroskop konfokalny NIKON A1, wyposażony w:
-  standardowy detektor 4 kanałowy  i 32 kanałowy detektor spektralny 
-  standardowy skaner galwaniczny i skaner rezonansowy do ultraszybkich obserwacji- lasery:
  • argonowy  umożliwiający wzbudzenie falami długości: 457nm, 477nm, 488nm, 514nm
  • diodowe : 405nm, 561 nm, 640 nm
- czułą monochromatyczna kamerę CCD do mikroskopii fluorescencyjnej (model DS-Qi1 (apertura 1.4, współczynnik załamania 1.515)
- zautomatyzowany stolik mikroskopowy NIKON wyposażony w standardowy układ regulacji osi Z oraz dodatkowo w superszybki i czuły stolik piezoelektryczny do szybkich obserwacji 3D
-  inkubator nastolikowy (komora do obserwacji przeżyciowych)  OKO-LAB z elektronicznym mieszaniem trzech źródeł gazu i elektronicznym sterownikiem temperatury i przepływu gazu (możliwość podłączenia azotu i CO2, możliwe doświadczenia w hipoksji ale nie w hiperoksji)
- filtry fluorescencji :
  • Cy3 (ex.513-556 /em.570-613);
  • FITC (ex.465-495/em.515-555);
  • DAPI (ex.340-380/em.435-485);
- system PFS (Perfect Focus) umożliwiający automatyczne utrzymanie płaszczyzny ostrości podczas długich obserwacji
- “Body” Nikon Eclipse Ti- oprogramowanie Nis-ELEMENTS
- adaptery do obserwacji: Szalka 6cm, Szalka 3.5cm, Standardowe szkiełko mikroskopowe, naczynia do obserwacji live typu LAB-Tec II („skrócone szkiełka”)

 
Adres źródła: https://www.crdb.pl/nasza-oferta/uslugi