Opublikowane na CRDB (https://www.crdb.pl/)

2007- obecnie

Funkcję Kierownika Zakładu Radiobiologii i Ochrony Zdrowia obejmuje prof. dr hab. Marcin Kruszewski. W 2010 roku Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia zmienia nazwę na Zakład Naukowy - Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej. Zostają utworzone 3 pracownie: Pracownia Radiobiologii Komórkowej, Pracownia Dozymetrii Biologicznej oraz Pracownia Cytogenetyki i Genotoksykologii. W 2015 roku powstaje Laboratorium Akredytowane Dozymetrii Biologicznej.
1990-2007
Funkcję Kierownika Zakładu Radiobiologii i Ochrony Zdrowia obejmuje prof. dr hab. Irena Szumiel.1990

Odejście prof. dr hab. Zbigniewa Szota na emeryturę. Pozostają tylko 2 pracownie – Pracownia Radiobiologii Komórkowej i Pracownia Dozymetrii Biologicznej


1983-1990

Funkcję Kierownika Zakładu Radiobiologii i Ochrony Zdrowia obejmuje prof. dr hab. Zbigniew Szot1983

W czasie stanu wojennego, wobec aktywności opozycyjnej w IBJ, w wyniku decyzji gen. Jaruzelskiego - dochodzi do podziału IBJ na 3 instytuty. Żerański oddział IBJ zostaje przekształcony w Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. W ramach represji zostaje zwolniena ze stanowiska kierownika zakładu prof. dr hab. Maria Kopeć. Jednocześnie zostaje zwolnionych z pracy 6 pracowników, inni odchodzą sami lub nie wracają ze staży zagranicznych i pozostają na emigracji.


1967-1983
Funkcję Kierownika Zakładu Radiobiologii i Ochrony Zdrowia pełni prof. dr hab. Maria Kopeć.

 


1957-1967

Funkcję Kierownika Zakładu Radiobiologii i Ochrony Zdrowia pełni prof. dr med. Edward Kowalski1955

Powstanie Instytutu Badań Jądrowych (IBJ), a w nim Zakładu Ochrony Zdrowia. Kierownikiem Zakładu Ochrony Zdrowia zostaje doc. dr med. Edward Kowalski (przedtem w Instytucie Hematologii).  W Zakładzie zostaje utworzona Pracownia Radiobiologiczna.Adres źródła: https://www.crdb.pl/historia