Opublikowane na CRDB (https://www.crdb.pl/)

Projekty krajowe od 2007 roku

Projekt badawczy NCN OPUS 18 nr UMO-2019/35/B/NZ7/04133.

Tytuł projektu: Toksyczność nanoplastiku: wpływ na oś jelito-mózg.

Kierownik: prof. dr. hab. Marcin Kruszewski

Czas realizacji: 2020-2023

 

Projekt badawczy NCN Sonata nr:UMO-2016/23/D/NZ7/03842
Tytuł projektu: Badania in vitro nanozeolitu NaA funkcjonalizowanego inhibitorem integryn – cilengitide i znakowanego radioizotopem Ra jako potencjalnego radiofarmaceutyku dla celowej terapii nowotworu piersi.
Kierownik: Dr Sylwia Męczyńska-Wielgosz 

Czas realizacji: 2017- 2020

Projekt badawczy NCN Opus  10 nr: UMO-2015/19/B/NZ7/02166

Tytuł projektu: Badania przedkliniczne in vitro i in vivo nanozeolitu NaA funkcjonalizowanego przeciwciałami anty-PSMA i znakowanego radioizotopem radu jako potencjalnego radiofarmaceutyku dla celowanej terapii raka stercza
Kierownik: prof. dr. hab. Anna Lankoff
Czas realizacji: 2016- 2020

Projekt badawczy NCN Sonata 7 nr: UMO-2014/13/D/NZ7/00286
Tytuł projektu: Wpływ nanocząstek na sygnalizację komórkową aktywowaną przez czynnik martwicy nowotworu.
Kierownik: dr Kamil Brzóska
Czas realizacji: 2015 - 2018

Projekt badawczy NCN Preludium nr:UMO-2013/11/N/NZ7/00415
Tytuł projektu: Wpływ nanocząstek na usuwanie beta-amyloidu przez komórki mikrogleju.
Kierownik: mgr Katarzyna Sikorska
Czas realizacji: 2014- 2017

Projekt badawczy NCN nr:UMO-2012/07/D/ST4/02177
Tytuł projektu: Fizykochemiczne oraz biochemiczne badania wybranych biologicznych przenośników tlenku azotu. Zależność międzystrukturą molekularną i rozkładem ładunku elektronowego a aktywnością biologiczną nitrozylowych kompleksów żelaza.                            
Kierownik: dr Hanna Lewandowska-Siwkiewicz
Czas realizacji: 2013 - 2016
 
Projekt badawczy IUVENTUS PLUS nr: IP2011052071
Tytuł projektu: Białko PGAM5 jako element sygnalizacji pomiędzy szlakiem odpowiedzi na stres oksydacyjny NRF2/KEAP1 a apoptozą i autofagią związaną z aktywacją kinazy ASK1. Sprawdzenie hipotezy i implikacje w chorobie Parkinsona.
Kierownik: mgr Tomasz Stępkowski
Czas realizacji: 2012-2013

Projekt badawczy NCBiR nr: SP/J/6/143 339/11
Tytuł projektu: Rozwój metod zapewniania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energii Jądrowej. Projekt realizowany w ramach Strategicznego projektu badawczego: Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energii jądrowej.
Kierownik: Prof. dr hab. Marcin Kruszewski
Czas realizacji: 2011-2014

Projekt badawczy NCN nr: UMO-2011/01/N/ST5/05580
Tytuł projektu: Analog Des-acyl Greliny jako nośnik radionuklidów i potencjalny radiofarmaceutyk.
Kierownik: dr Grzegorz Wójciuk
Czas realizacji: 2011-2013

Projekt badawczy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr: UDA-POIG 01.03.01-14-054/09
Tytuł projektu: Opracowanie wieloparametrowego testu „triage” do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące.
Kierownik: Prof. dr hab. Marcij Kruszewski
Czas realizacji: 2009-2013

Projekt badawczy MNiSW nr: DPN/N23/NIEMCY/2009
Tytuł projektu: Działanie sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA) na naprawę pęknięć podwójnych DNA. Współpraca z Zakładem Fizjologii Żywienia Instytutu Żywienia Uniwersytetu w Jenie (Niemcy).
Kierownik: dr Iwona Grądzka
Czas realizacji: 2009-2011

Projekt badawczy MNiSW nr: N N204 0777 33
Tytuł projektu: Wpływ tlenku azotu i nadtlenoazotynu na gniazdo żelazowo-siarkowe glikozylazy adeninowej MutY.
Kierownik: Prof. dr hab. Marcin Kruszewski
Czas realizacji: 2008-2011

Projekt badawczy MNiSW nr: N N204 0778 33
Tytuł projektu: Rola wysokocząsteczkowych ligandów w powstawaniu dinitrozylowych kompleksów żelaza.  
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Marcin Kruszewski
Czas realizacji: 2006-2009


Projekt badawczy MNiSW nr 135/BIA/2006/01
Tytuł projektu: Badanie działania antymutagennych pochodnych 1,4 – dihydropirydyny na komórki ssaków poddane działaniu promieniowania X.
Kierownik: Prof. dr hab. Irena Szumiel
Czas realizacji: 2006-2009)


Projekt badawczy MNiSW nr N301 040 31/1298.
Tytuł projektu: Rola białka piryna w regulacji szlaku sygnalizacji komórkowej NF-kB w odpowiedzi na stres oksydacyjny. 
Kierownik: Prof. dr hab. Marcin Kruszewski
Czas realizacji: 2006-2009

 

Projekty zagraniczne od 2007

 

Projekt Polsko-Norweski  POLNOR2019.

Tytuł projektu: Theranostic Exosomes in Personalized Cancer Nanomedicine (TEPCAN).

Kierownik zadania: prof. dr hab. Marcin Kruszewski. 

Czas realizacji: 2020-2023.


Projekt COST Action CA15132.

Tytuł projektu: The comet assay as a human biomonitoring tool (hCOMET).

Przedstawiciel Polski w Managing Committee: prof. dr hab. Marcin Kruszewski

Czas realizacji: 2016-2021. https://www.hcomet.euProjekt badawczy 7th FWP EU

Tytuł projektu: Realizing the European Network in Biodosimetry. RENEB in UE CORDIS program. Utworzenie sieci laboratoriów biodozymetrycznych w Europie.

Kierownik zadania: dr Sylwester Sommer

Czas realizacji: 2011-2015

 

Projekt badawczy 7th FWP EU

NewLancer - New MS Linking for an Advanced Cohesion in Euratom Research.

Kierownik zadania: Prof. dr hab. Marcin Kruszewski

Czas realizacji: 2011-2013

 

Projekt badawczy 7th FWP EU nr SEC-GA-2009-241536 78(042).

Tytuł projektu: Multi-disciplinary biodosimetric tools to manage high scale radiological casualties - MULTIBIODOSE in UE SECURITY program.

Kierownik zadania: dr Sylwester Sommer

Czas realizacji: 2010-2013


Projekt badawczy Polish Norwegian Research Fund nr: PNRF-122-AI-1/07

Tytuł projektu: Impact of Nanomaterials on Human Health: Lessons from in vitro and animal models.

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Marcin Kruszewski

Czas realizacji: 2008-2011

 

 

 

 

 

Adres źródła: https://www.crdb.pl/projekty