Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
ICHTJ

Badania przedkliniczne in vitro i in vivo nanozeolitu NaA funkcjonalizowanego przeciwciałami anty-PSMA i znakowanego radioizotopem radu jako potencjalnego radiofarmaceutyku dla celowanej terapii raka stercza


Projekt został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki -Opus 10. Projekt koordynowany jest przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie i realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku oraz z Uniwersytetem w Veronie. Celem projektu jest poznanie komórkowych i molekularnych mechanizmów działania nowego związku - nanozeolitu NaA funkcjonalizowanego przeciwciałami anty-PSMA J591 i znakowanego radem 223Ra in vitro oraz jego farmakokinetyki, lokalizacji, biodystrybucji narządowej i toksyczności in vivo.

 

Koordynator projektu: Prof. dr hab. Anna Lankoff
Numer projektu: UMO-2015/19/B/NZ7/02166
Środki finansowe: 804 400,00 zł 
Okres realizacji projektu: 36 miesięcy (7.09.2016 - 7.09.2019)


Szczegółowe informacje na temat projektu obejmują:
Opis projektu
Cele szczegółowe projektu
Metodyka badawcza
Wyniki