Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
ICHTJ

Wpływ nanocząstek na sygnalizację komórkową aktywowaną przez czynnik martwicy nowotworu

 


Projekt został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki –Sonata 7. Projekt jest realizowany przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Celem projektu jest zweryfikowanie hipotezy przewidującej, że nanocząstki mogą wpływać na funkcjonowanie sygnalizacji komórkowej aktywowanej przez czynnik martwicy nowotworu (ang. tumor necrosis factor – TNF, TNFα).

 

Kierownik projektu: dr Kamil Brzóska

Numer projektu: UMO-2014/13/D/NZ7/00286

Środki finansowe: 577 240,00 zł

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy (28.01.2015 - 27.01.2018)Szczegółowe informacje na temat projektu:
Opis projektu