Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
ICHTJ

Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej


Kierownik: Prof. dr hab. Marcin Kruszewski
Tel: (22) 504 1118; (22) 504 1064Zastępca Kierownika: dr Maria Wojewódzka

Tel: (22) 504 1281Pracownia 
Radiobiologii Komórkowej

Kierownik: dr hab. Kamil Brzóska, prof. ICHTJ

Tel: (22) 504 1226

Pracownia 
Cytogenetyki i Genotoksykologii

Kierownik: prof. dr hab. Anna Lankoff
Tel: (22) 504 1281
Pracownia 
Dozymetrii Biologicznej


Kierownik: dr Sylwester Sommer
Tel: (22) 504 1228